Op een middag in 2004 werd een boom omgezaagd op een wei in het Feitsmapark naast de kinderboerderij. De boom bleef een poos liggen en werd dezelfde dag nog door kinderen als speelboom in beslag genomen. Eén telefoontje naar de gemeente leerde ons echter dat dat niet de bedoeling was. Spelen in zo'n boom was gevaarlijk en de boom was niet gecertificeerd.....?!
Vooral dat laatste was aanleiding om te kijken naar welk materiaal kinderen in ons land nog wel op een natuurlijke manier mogen spelen. Een zoektocht bracht ons naar Duitsland. Daar worden heel veel speelplekken omgebouwd in spannende natuurspeeltuinen. In Rotterdam was, ook met behulp van Duitse vrijwilligers de speeldernis gemaakt: een groene oase in het centrum van Rotterdam waar kinderen spelen met zand, takken, stenen en water. Dat wilden we ook!
Met heel veel inzet van vrijwilligers is het uiteindelijk gelukt. Nu is er in Sliedrecht zelfs een tweede natuurspeeltuin: In de weer. Boffen die kinderen even!!

 De Speeldernis

In de weer

Natuurspeeltuin