Nederland heeft ongeveer 140 educatieve centra voor natuur en milieu. Maar in Sliedrecht was er nog geen. In 1999 keurde de gemeenteraad het initiatief hiervoor goed en in augustus 2000 werd er een NME (Natuur- en Milieu Educatie-centrum) boven de stal van de kinderboerderij geopend. 
Met behulp van veel vrijwilligers werd er een aantrekkelijk leslokaal ingericht. Er werden lesmaterialen ontwikkeld die pasten bij de vraag van de scholen. Tenslotte namen alle scholen uit Sliedrecht lessen, leskisten en andere diensten af. 
Dit had tot gevolg dat het bezoekersaantal aan de kinderboerderij toenam. Langzaam vulden die elkaar aan: het centrum gaf les en de kinderboerderij zorgde voor een prettige omgeving waarin dat kon. 
Sinds 2005 is er ook een natuurlijke speeltuin gerealiseerd, en deze drie vormen nu een geheel. De Kringloopwinkel beloonde deze samenwerking met een nieuw educatiegebouw in 2013. 
Als laatste is het Wubbo Ockelshuisje erbij gekomen en het Tuiny Forest.
Nu kom je door de hoofdingang binnen en zie je rechts De Hooizolder, links de Woeste Weide en als je rechtdoor gaat kom je op de Kinderboerderij. Tevens is naast het gebouw onze Duurzaamheidstuin te vinden: een ontdektuin met inheemse bijen en insectenvriendelijke planten, een opstelling met een groen dak, diverse dieren onderkomens, een wormenhotel en de imkerij. 
 Op dit moment wordt de duurzaamheidstuin aangepast en is het Wubbo Ockelshuisje getransformeerd in onze imkerij "Bij de zolder". Bij het gebouw een tweetal bijenkasten geplaatst; daar worden o.l.v. Marianne, die ook imker is, goed voor de bijen gerzorgd.