NME-centrum "De Hooizolder" is gevestigd in het Feitsmapark. 
Sinds 2000 verzorgt "De Hooizolder" lessen voor en in samenwerking met scholen uit Sliedrecht, maar ook voor scholen uit buurtgemeenten.

NME betekent Natuur- en Milieu Educatie.  
Als NME-centrum bieden wij ondersteuning bij het natuuronderwijs in het (basis)onderwijs. 
Met onze NME-activiteiten willen we bereiken dat kinderen het besef ontwikkelen dat het belangrijk is voorzichtig om te gaan met de natuur en het milieu en willen we een houdings- en gedragsverandering bewerkstelligen. 

NME-centrum "De Hooizolder" heeft als doelstelling:
Kinderen leren dat ze deel uitmaken van een duurzame wereld waarin ze bewust leren omgaan met water, energie en grondstoffen. Daarmee stimuleren we een duurzame en gezonde levensstijl.
Dat doen wij door de kinderen in onze lessen vooral door te laten ervaren en te laten doen.


 

 

Uit een studie van de Universiteit Utrecht en Stichting Veldwerk Nederland in 2006 is gebleken dat respondenten die op de basisschool NME hebben gehad, significant meer kennis over natuur en milieu hebben en hier een positievere houding en gedrag tegenover hebben dan degenen die geen, of nauwelijks, NME hebben gehad. Daarmee bevindt NME zich aan de voorkant van het aanleren van gedrag en een duurzame houding. Het is effectiever en waarschijnlijk goedkoper om op jonge leeftijd te investeren in gewenst gedrag en het zaadje van een duurzame houding te planten, dan dit op een latere leeftijd te moeten corrigeren. Het kind thuis, en in de directe omgeving, kan ook weer een positieve invloed hebben op het gedrag en de houding van anderen vanuit de eigen NME-ervaring.

In ontwikkeling:

Op dit moment spelen alle (+/- 140) NME's in Nederland in op de huidige vraagstukken ten aanzien van het klimaat en duurzaamheid. Vandaar dat de NME's steeds meer NDE-centra worden: Natuur en Duurzaamheids Educatie centra.
Leidraad hierbij zijn de doelstellingen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals. De NDE's adviseren en begeleiden de scholen op weg naar het ontwikkelen van de Duurzame school in de toekomst. Meer hierover leest u op deze site bij educatie / nieuwe ontwikkelingen. klik hier