Wat speelt er in Nederland op het gebied van milieu-, natuur en duurzaamheidseducatie?

Wil je op de hoogte blijven als NME-coördinator, directeur, groepsleerkracht of ouder? 
Wij doen een poging,  vanuit ons netwerk van 140 NME's in Nederland, u te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. 

"De alliantie schooltuinen" zet zich samen met de NME-centra en GDO's en de organisatie "Jong Leren Eten" in om te bereiken dat zo veel mogelijk basisschool-leerlingen in Nederland kennis kunnen maken met het (school)moestuinieren. Leerlingen lerren zo veel meer tijdens een les in de moestuin!!! Ook wij doen hier van harte aan mee!
Als u hier klikt ziet u alle informatie over moestuinieren op school en grote en kleine makkelijke initiatieven om mee te doen!

********************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************

Groen-blauwe speelpleinen passen helemaal in de visie dat kinderen méér tijd zouden moeten, willen en kunnen besteden buiten in de natuur, i.p.v. binnen achter een beeldscherm. Het past ook in het gegeven dat veel schoolpleinen stenen vlaktes zijn (tegel eruit, groen erin). 
Er zijn ook in Zuid-Holland subsidies om schoolpleinen te vergroenen. Klik hier voor meer informatie over groen-blauwe speelpleinen. Eén van de medewerkers van NME-centrum "De Hooizolder heeft ervaring met de aanleg van 5 groene speelpleinen in Spijkenisse en kan hierbij de school en gemeente adviseren.

Oudere berichten, maar nog steeds actueel:

Eigenlijk zou iedere leerling recht hebben op 2 uur(!) buiten zijn per dag. Dat hoeft niet alleen door buiten te spelen, dat kan ook via buitenles! Buitenles is een steeds belangrijker gegeven. Het IVN en Jantje Beton hebben daarvoor al de nationale Buitenlesdag in het leven geroepen. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Rekenen, taal en nog véél meer lessen zijn mogelijk. Ze staan hier verzameld.
Buiten les heeft een positief effect op van alles: de gezondheid waaronder overgewicht, het concentratievermogen, zelfs het voorkomen van bijziendheid!

Klik hier voor meer info als je meer buitenles wilt geven.

Steeds meer scholen willen integraal aan de slag met duurzaamheid
De bereidheid van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is hoog. Tegelijkertijd zijn veel scholen zoekende hoe ze dit precies doen. Zetten ze in op het vergroenen van het schoolplein, op lesmateriaal over de circulaire economie of bieden ze een project aan over schoon water?
Samen met de school werken aan duurzaam onderwijs
Vanuit de Whole School Approach kan een NDE-centrum advies geven aan een school om in de brede zin met duurzaamheid bezig te gaan. Vanuit de vereniging GDO worden NME-medewerkers getraind zodat zij kunnen inspelen op deze behoefte van scholen.
Ook medewerkers van NME-centrum "De Hooizolder" volgen deze training.
We houden u hier graag van de ontwikkelen t.a.v. de Hele School Aanpak op de hoogte op een aparte pagina: klik hier
 

********************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************