Het moestuinieren is een tweejarig traject voor de groepen 5 en 6  van de basisscholen in Sliedrecht. Alle scholen worden bij toerbeurt in de gelegenheid gesteld om te komen moestuinieren met groep 5. Dit jaar hebben 2 groepen van de Prins WIllem Alexander (Waalslaan)l op het NME-centrum les gehad. 
Vanaf half maart hebben zij 6x op vrijdagmorgen in hun eigen moestuintje gewerkt: zaaien, wieden en oogsten in de Educatieve Tuin op NME-centrum "De Hooizolder'

Voor het moestuinieren hebben we speciale lessen ontwikkeld!

 

De groepen komen beurtelings op vrijdagmorgen naar het NME-centrum voor de moestuinles, ongeveer vanaf half maart. Op het NME-centrum legt de NME-medewerkster eerst in het kort uit wat er die les in de moestuin gedaan gaat worden en daarna gaan we aan de slag op de Educatieve Tuin.. Iedere leerling heeft daar een stukje grond om in te zaaien/ poten en planten en om onderhoud aan hun eigen moestuintje te plegen. Vóór de zomervakantie wordt het moestuinseizoen afgesloten met een daverend oogstfeest, natuurlijk met groenten uit eigen tuin!

Het moestuinieren krijgt het jaar erop een vervolg als de leerlingen in groep 6 zitten. Omdat deze leerlingen nu "ervaren" zijn voeren ze de activiteit van zaaien, onderhoud en oogst geheel uit op de Sociale moestuin, begeleid door de medewerkers van de Sociale moestuin en hun eigen leerkracht.

Voor wie nieuwsgierig is naar het thuis-moestuinieren dat het NME heeft aangeboden toen de scholen i.v..m. de maatregelen tegen corona waren gesloten vanaf maart 2020: hieronder het archief van ons blog. 
Klik hier

  • in contact komen met de natuur en met de aarde
  • leren waar voedsel vandaan komt
  • leren hoe een plantje groeit. Dat leer je niet uit een boekje, maar door het te doen!
  • leren dat er méér voor nodig is om van zaadje tot oogst te komen
  • het belang van biodiversiteit, een gezonde bodem, (plaag)dieren en wat is onkruid en bestaat dat wel?
  • buiten zijn en bewegen!
  • leren verantwoordelijk te zijn door ergens goed voor te zorgen

In onze lessen proberen we te bereiken dat leerlingen: