Maand van de Schooltuin

Veel basisschoolleraren zouden graag met hun klas schooltuinieren, maar hebben hiertoe geen mogelijkheid. Dat blijkt uit het Onderzoek Schooltuinen, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Alliantie Schooltuinen. Momenteel heeft slechts één op de vijf leerkrachten met hun klas een moestuin, terwijl 85 procent aangeeft zeker of misschien te willen tuinieren als zij hiertoe goede mogelijkheden heeft.
Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit, en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Om een schooltuin net zo normaal te maken als een gymlokaal in het onderwijs, hebben Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (Vereniging GDO), IVN Natuureducatie,Adviesbureau Beleef & Weet en de ondernemers Rob Baan (Koppert Cress) en Simon Groot (East West Seed) de handen ineengeslagen.

uit onderzoek blijkt dat  bij slechts een kwart van de basisscholen in ons land het schooltuinieren in het onderwijsprogramma is opgenomen. 45 procent van de basisscholen beschikt over een schooltuin, maar van deze tuinen wordt nu nog geen twintig procent ook gebruikt. Dit komt onder andere omdat leerkrachten onvoldoende kennis of te weinig tijd hebben.

Leerkracht wil graag schooltuinieren, maar heeft amper mogelijkheid

8 september 2021 aan te passen

De groene revolutie: Hoe ziet een (blauw-)groen speelplein er uit?

Een groen plein biedt kansen om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren. Maar wat is een groen schoolplein precies? En hoe past dit in het streefbeeld van de Groene Revolutie Schoolpleinen?

De plek

De plek biedt een rijk speel- en leerlandschap waar
zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als
voor de natuur in de bebouwde omgeving om zich
te ontwikkelen. Idealiter heeft de plek een openbare buurtfunctie zodat kinderen er ook na schooltijd terecht kunnen. Deze plek is niet noodzakelijkerwijs het plein zelf, maar kan ook gecreëerd worden door een plek in de directe buurt van de school te benutten voor spelen en leren in de pauze en onder schooltijd. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud zijn kinderen, ouders en leerkrachten betrokken.

De inrichting

Minimaal 50% van de oppervlakte heeft een natuurlijk onverhard karakter. Naast gras, struiken, bloemen en bomen gaat het dan ook om het gebruik van houtsnippers, zand en aarde als alternatief voor verhard oppervlakte met stenen. Gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk duurzaam. Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden zoals; speelgroen , eetbaar groen en educatief groen. De inrichting draagt bij aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het voorkomen van wateroverlast en hittestress. De beplanting en inrichting is bij voorkeur inheems  en bevat seizoensvariatie. De plek draagt waar mogelijk bij aan het verbeteren van leefomstandigheden van planten en dieren die belangrijk zijn voor Zeeland, zoals de verschillende wilde bijensoorten.

Het gebruik 

Kinderen vinden op het plein een uitdagende, dynamische plek waar ze de natuur van top tot teen kunnen ervaren. Kinderen van alle leeftijden worden uitgedaagd tot verschillende vormen van spelen en leren. De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon. Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en  natuurlijke materialen. 

***************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************


De maand mei is door de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten uitgeroepen tot Maand van de Schooltuin. Dan worden lokaal en landelijk de schijnwerpers gezet op het belang van schooltuinieren. Ook uw school/bso kan daaraan meedoen.

Startende scholen/ bso’s kunnen op 30 maart of 4 april een korte training volgen: Schooltuinieren, hoe pak je dat aan? Verder komt er een aanbod om tussen 9 en 31 mei een eenvoudige activiteit te doen:

  • ‘Zaaien van een tomaat met een plakje tomaat’, met een leuke lesbrief erbij; 
  • de kans om de Schooltuinfilm ‘Een jaar rond met je handen in de grond’ (60 minuten) te vertonen. Met elkaar laten we zien hoe leuk en belangrijk dit is voor kinderen en hun gezonde toekomst. Binnenkort hoort u meer van de activiteiten in de Maand van de Schooltuin en kijk alvast op: Alliantie Schooltuinen.nl

25 februari 2022