Hoe ziet een (blauw-)groen speelplein er uit?

Een groen plein biedt kansen om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren. Maar wat is een groen schoolplein precies? En hoe past dit in het streefbeeld van de Groene Revolutie Schoolpleinen?

De plek

De plek biedt een rijk speel- en leerlandschap waar
zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als
voor de natuur in de bebouwde omgeving om zich
te ontwikkelen. Idealiter heeft de plek een openbare buurtfunctie zodat kinderen er ook na schooltijd terecht kunnen. Deze plek is niet noodzakelijkerwijs het plein zelf, maar kan ook gecreëerd worden door een plek in de directe buurt van de school te benutten voor spelen en leren in de pauze en onder schooltijd. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud zijn kinderen, ouders en leerkrachten betrokken.

Een groen-blauw schoolplein

 

De inrichting

Minimaal 50% van de oppervlakte heeft een natuurlijk onverhard karakter. Naast gras, struiken, bloemen en bomen gaat het dan ook om het gebruik van houtsnippers, zand en aarde als alternatief voor verhard oppervlakte met stenen. Gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk duurzaam. Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden zoals; speelgroen , eetbaar groen en educatief groen. De inrichting draagt bij aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het voorkomen van wateroverlast en hittestress. De beplanting en inrichting is bij voorkeur inheems  en bevat seizoensvariatie. De plek draagt waar mogelijk bij aan het verbeteren van leefomstandigheden van planten en dieren die belangrijk zijn voor Zeeland, zoals de verschillende wilde bijensoorten.

Het gebruik 

Kinderen vinden op het plein een uitdagende, dynamische plek waar ze de natuur van top tot teen kunnen ervaren. Kinderen van alle leeftijden worden uitgedaagd tot verschillende vormen van spelen en leren. De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon. Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en  natuurlijke materialen.