Steeds meer mensen, waaronder ondernemers en overheden zijn bezig met duurzame ontwikkeling. Iedereen weet waarom dit belangrijk is, maar hoe we precies de transitie van een niet-duurzame naar een duurzame wereld kunnen realiseren is een leerproces van iedereen. De school kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om die reden speelt de verbinding van de school met de samenleving een belangrijke rol in de WSA.

De Hele School Aanpak (HSA): op weg naar duurzaam onderwijs

Het liefst blijft het niet bij één van deze zaken, maar wordt duurzaamheid blijvend in het curriculum, de omgeving en de bedrijfsvoering opgenomen. Deze integrale aanpak wordt ook wel de Whole School Approach (oftewel Hele School Aanpak) genoemd. Bij deze aanpak komen veel uitdagingen kijken en scholen vragen om hulp en ondersteuning.
Vanuit de Whole School Approach kan een NME-centrum advies geven aan een school om in de brede zin met duurzaamheid bezig te gaan.
Bijvoorbeeld door een duurzaam vraagstuk dat lokaal speelt met leerlingen te behandelen als concrete case, door samen te verkennen waar duurzaamheid aanhaakt bij de visie van de school, of door scholen te verbinden met partijen in de regio die kunnen helpen bij het verduurzamen van het schoolgebouw.

De HSA helpt om duurzame ontwikkeling te verankeren in alle domeinen die van invloed zijn op het leren. Op deze manier worden leerlingen en studenten vanuit alle bloembladen van de WSA gevoed en gestimuleerd om duurzaam te leren denken en handelen. Aandacht voor duurzame ontwikkeling wordt vanzelfsprekend. De school legt zo de basis voor een duurzame houding en leefstijl.

De HSA helpt scholen om met elkaar – jongeren, docenten, management, onderwijsondersteuners en betrokkenen rondom de school – de juiste vragen te stellen en zo te komen tot een plek waar duurzaamheid geleefd wordt. Dit raamwerk is een uitnodiging om te ontdekken welke bijdrage jullie als school kunnen leveren aan de transitie richting een duurzame samenleving.

Elke school kan op een eigen manier vormgeven aan de HSA. Het raamwerk biedt ruimte om duurzaam doen en denken dáár te starten waar de school op dit moment mee bezig is: of dit nu het verduurzamen van de kantine is, het opbouwen van een netwerk met duurzame koplopers in de regio of het verduurzamen van het curriculum. De WSA geeft ruimte om per onderdeel aan de slag te gaan, zonder de samenhang uit het oog te verliezen.

 

De WSA gebruikt een bloem als beeld. De bloembladen zijn de domeinen waarop verandering plaatsvindt. Het hart van de bloem is de visie van de school op onderwijs in de context van de 21e eeuw. Dit is de plek waar alle bloembladen met elkaar verbonden worden. De context van de WSA zijn de 17 Sustainable Development Goals: de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.