Kinderzwerfboek

NME-centrum "De Hooizolder" in Sliedrecht heeft een Kinderzwerfboekstation. Dat betekent dat er buiten vlakbij de ingang van het gebouw een kast met boeken, een zgn. KinderzwerfboekStation, is waar kinderen een boek kunnen komen uitzoeken en de bedoeling is, wanneer het boek uit is, dat het boek weer 'uitzwerven' gaat, zodat zoveel mogelijk kinderen het boek kunnen lezen!
Heeft u of heb je boeken over die je wilt geven aan ons? Kom dan langs NME-centrum "De Hooizolder"!

Er zijn meer dan 400 kinderzwerfboekenstations in Nederland.
Voor meer algemene informatie over het Kinderzwerfboek kijk dan op www.kinderzwerfboek.nl